Avaleht Uudised 8-9. märtsil toimus Luksemburgis EUPEA (Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsioon) juhatuse koosolek

8-9. märtsil toimus Luksemburgis EUPEA (Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsioon) juhatuse koosolek

8-9. märtsil toimus Luksemburgis EUPEA (Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsioon) juhatuse koosolek ning PHALEPS/PHALESS seminar. Eestist osales sellel Tartu Ülikooli nooremteadur Hasso Paap, kes on ühtlasi ka Põhja Euroopa regiooni esindaja ja EUPEA juhatuse liige. 

EUPEA juhatuse koosoleku käigus koostati ning kinnitati organisatsiooni jaoks järgnevate aastate arenguplaan, mille peamisteks eesmärkideks on liikumisõpetuse kui õppeaine kvaliteedi tõstmine Euroopa riikides ja suurema nähtavuse saavutamine organisatsiooni jaoks, mis omakorda aitab toetada iga liikmesriigi liikumisõpetuse organisatsioone ning õpetajaid.

PHALEPS/PHALESS seminar oli samanimeliste projektide kokkuvõtvaks esitluseks osalenud 4 liikmesriigi koolide poolt. Hispaania, Ungari, Luksemburgi ja Portugali koolid tutvustasid projekti raames läbitud liikumisõpetuse häid praktikaid, mis sarnaselt meie uuele liikumisõpetuse ainekavale ja ka Liikuma Kutsuva Kooli projektile tõstsid esile järgnevaid teemasid:

“No education without Physical Education!” ehk “Ei ole haridust ilma liikumisõpetuseta!”

Loe rohkem EUPEA tegemiste kohta siit – https://eupea.com/

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid