Avaleht Muutused

Muutused

Vaata kehalise kasvatuse
uuendamise ajatelge jooniselt:

Peamised muutused
võrreldes eelmise ainekavaga:

Kehaline kasvatus
 • Ette kirjutatud spordialade õpetamine
 • Tulemus-ja soorituskeskne
 • Õpitav on suunatud kogu grupile
 • Tunnustus sportlikel õpilastel
 • Tähelepanu välisel motivatsioonil
 • Suletud ühiskonnas toimuvatele muutustele
 • Ei toeta elustiilialade öpetamist
 • Üldpädevused tagaplaanil
Liikumisõpetus
 • Tervislikuks ja liikuvaks eluks vajalikud oskused, teadmised ja motivatsioon
 • Arengukeskne, rõhuasetus iga õpilase õppimisel ja õppeprotsessil
 • Tervislik individuaalne liikumine, eneseanalüüs
 • Lähtub põhimõttest, et kõik õpilased on võimelised omandama eluks vajalikke liikumisalaseid oskusi
 • Sisemise motivatsiooni toetamine
 • Avatud ühiskonnas toimuvatele muutustele
 • Avatud elustiilialadele
 • Oluline rõhuasetus üldpädevustel

Seega muutus hõlmab nii oskuste, teadmiste, hoiakute kui ka sisemise motivatsiooni kujundamist ja need on kõik võrdse tähtsusega.

Ainekavades kajastuvad need järgnevalt:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid