Avaleht Liikumisõpetuse rakendamise praktilised näited

Liikumisõpetuse rakendamise praktilised näited

Liikumisõpetus on olnud kahel korral fookuses Liikuma Kutsuva Kooli veebiseminaridel Veebivunk. Neid seminare saad siinsamas järele vaadata.

Liikumisõpetuse ainekava uuendamise rahvusvaheline kogemus –
mida on naabritelt õppida?

Veebiseminar, mis on pühendatud kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse uuendamise teemadele, mis Eestiski praegu päevakorral.

Veebivunki järele vaadates saate hea ja üksikasjaliku ülevaate: kuidas lahendatakse laste vähese liikumisaktiivsuse muret ainekava uuendamisega Soomes? Kuidas aga Rootsis? Milliseid õppetunde naaberriikide uuendused kaasa on toonud? Kuidas asi edasi läheb.

Samuti pakub seminar suurepärase võimaluse saada teada:

Soome külalisteks olid Mikko HuhtiniemiTimo Jaakkola ja Kasper Salin Jyväskylä Ülikoolist; Rootsi kogemusi avas õpetaja Helen Hedblom Sundsvalli Koolist. Sissejuhatuse tegi Maret Pihu TÜ liikumislaborist.

Liikumisõpetuse kogemused Eesti koolides –
mida on üksteiselt õppida?

Veebivunk keskendus liikumisõpetuse Eesti kogemusele. Eestis on juba koole, kes on üha enam hakanud oma koolis rakendama liikumisõpetuse põhimõtteid – ikka selleks, et kõik õpilased omandaksid iseseisvaks liikumiseks vajaliku oskused ja teadmised, motivatsiooni ja leiaksid, et liikumine on oluline osa nende igapäevaelust.

Liikumisõpetuse ainekava toob küll välja terve ja liikuva inimese kujunemiseks olulised õpitulemused, kuid võimaldab iga kooli jaoks omanäolise ainekava koostada. Nii olemegi veebivungile kutsunud rääkima nelja küllaltki erineva kooli esindajad:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid