Motivatsioon

Mis on motivatsioon?

Motivatsioon on indiviidi sisemine seisund, mis algatab ja juhib käitumist ning määrab ära tegevuse intensiivsuse, püsivuse ja suuna.

Õpilaste motivatsioon väljendub selles, et millistel põhjustel tegevusi sooritatakse.

Kui õpilane tunneb tegevusest rõõmu ja naudingut, siis on ta sisemiselt motiveeritud.

Olenevalt tegevuse sooritamise põhjusest jaguneb motivatsioon järgnevalt:

Kuidas toetada õppija sisemist motivatsiooni? Üks võimalus on pakkuda õpilasele autonoomsuse toetust. Autonoomsuse toetus jaguneb kolmeks:

Kognitiivne autonoomsuse toetus – õpilaste mõistmine, huvi õpilaste soovide osas, õpilaste julgustamine, õpilase enesekindluse tõstmine, õpilastel arvamuse avaldamise lubamine, õpilastega suhtlemine.

Protseduuriline autonoomsuse toetus – selgitamine miks midagi õpitakse, harjutuste toime selgitamine, õpilaste suunamine lahenduse leidmisel, ülevaate andmine õppeprotsessist, vihjete jagamine õppimise käigus, väljakutset pakkuvad ülesanded, juhiste andmine ja jagamine õppimise käigus.

Organisatsiooniline autonoomsuse toetus – võimalus valida harjutuste vahel, võimalus spordivahendit valida, erineval moel harjutuste sooritamine, erinevate lahenduste aktsepteerimine, võimalus valida harjutuskoha vahel.

Oluline on mõista ka seda, et kui sisemiselt motiveeritud õpilastele pakkuda neile juba niigi meeldiva tegevuse eest autasu ehk toetada nende õpilaste välist motivatsiooni ja kui saadud autasu kogust järk-järgult vähendama hakata, siis võib õpilaste huvi tegevuse osas kaduda. Seega on oluline märgata milliseid tegevusi õpilased võtavad ette oma enda sisemisest huvist ning nende tegevuste eest õpilasi mitte premeerima hakata, sest muidu võib õpilaste sisemine motivatsioon vähemalt teatud määral muutuda väliseks motivatsiooniks.

Kui tunnete käesoleva teema osas rohkem huvi, siis soovitame vaadata õppevideot teemal autonoomsuse toetus, kontrolliv käitumine, psühholoogilised vajadused ja motivatsioon. Videos tuleb täpsemalt juttu sellest, kuidas autonoomsuse toetus ja kontrolliv käitumine mõjutavad õpilaste psühholoogilisi vajadusi autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse osas. See kas ja kuivõrd on õpilaste psühholoogilised vajadused rahuldatud või ohustatud mõjutab omakorda õpilaste motivatsiooni. Videos on räägitud ka sellest milline on autonoomsust toetava käitumise kasu nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid