Avaleht Ainekava Tutvustus

Tutvustus

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel on kehaline kasvatus uuenemas liikumisõpetuseks – õppeaineks, millega süsteemselt toetada terve ja liikuva inimese kujunemist.

Uus ainekava võeti Vabariigi Valitsuse poolt vastu 23.02.23.
Koolid võivad koheselt hakata vastavalt sellele koostama kooli liikumisõpetuse ainekavasid arvestusega, et 2024/2025 on need uuendatud.

Liikumisõpetuse ainekava sihiks on, et õpilastest kujuneksid ennastjuhtivad liikumisharrastajad, kes oskavad ja tahavad teha tervist toetavaid igapäevaseid valikuid.

Uuringud on näidanud, et liikumisharjumuse loomine noores eas loob aluse aktiivseks eluviisiks ka täiskasvanuna. Nii on liikumisõpetusega võimalik mõjutada rahvatervist. Eesmärk, et õpilane saaks koolist kaasa motivatsiooni liikuda, oskused ja teadmised liikumiseks ja mitmekülgsed kogemused erinevate liikumisvõimaluste kohta, on õppeaines seetõttu kesksel kohal.

LIIKUMISÕPETUS – mitmekülgsed oskused
kogu eluks,
et tunda liikumisest
rõõmu

Liikumisõpetus toetab õpilase kujunemist, kellel on:

  • mitmekülgsed liikumisoskused ja -kogemused;
  • oskused oma kehalisi võimeid arendada;
  • harjumus regulaarselt liikuda, et hoida ja tugevdada tervist;
  • oskus tajuda ennast kultuuri kandja ja mõjutajana;
  • oskused lõdvestuda, taastuda ja keskenduda;
  • rõõm ja positiivne kogemus liikumisest.

Loe plakatilt (ja trüki välja kooli seinale) miks liikumisõpetus on vajalik:

Liikumisõpetuse valdkonnad

Järgnevas video räägib liikumisõpetusest Muraste Kooli õpetaja Sigrid Tilk:

Liikumisõpetust tutvustav video:

Liikumisõpetusest ja kuidas kohalikud omavalitsused saavad toetada selle edukat rakendamist?

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid