Avaleht Kehaline kirjaoskus

Kehaline kirjaoskus

Mis on kehaline kirjaoskus?

Kirjaoskuse sõnaga selgitatakse üldiselt lugemist ja kirjutamist: kes on kirjaoskaja, see oskab lugeda ja kirjutada nii sõnu kui pikemaid tekste, samuti mõista nende sisu. Kehaline kirjaoskus on oma olemuselt veidi sarnane, kuid lugemise asemel on see seotud hoopis kehaliste võimetega.

Kehalise kirjaoskuse alla kuulub näiteks oskus hoida tasakaalu ja visata või püüda palli, ronida, roomata ja joosta. Või hüpata näiteks üles või alla või hoopis palju kordi järjest.

Lisaks mahub kehalise kirjaoskuse alla valmisolek, enesekindlus ja motivatsioon, et need vilumused igapäevaelus jõudeolekus poleks, vaid rakendust leiaksid. Igaühele oma.

Kehaline kirjaoskus ei teki sugugi üleöö, kuid hea alus annab aktiivseks eluviisiks vajalikud harjumused ja võimed, mis püsivad terve elu.

Liikumisõpetus ja kehaline kirjaoskus

Kehalise kirja­oskuse kujunemist kirjeldatakse kui teekonda, mis koosneb neljast omavahel tihedalt seotud tegurist:

Kõikide nende tuumelementidega on sellel teekonnal oluline arvestada nii õppe- ja ainekavades toodud eesmärkides kui ka reaalses õppeprotsessis. Kui traditsiooniliselt on kehaline kasvatus olnud spordi- ja tulemuskeskne, siis kehaline kirjaoskus paneb rõhku kõikide õpilaste individuaalsusele ja võimalusele olla aktiivne.

Ühe kehalise kasvatuse probleemina on leitud sealsete tegevuste vähene seos ja ülekandumine vaba aja elustiili tegevusteks. Uus liikumisõpetuse ainekava aga paneb rõhuasetuse just koolikeskkonna ja vaba aja seostele, et õpilane peaks õpitavat tähenduslikuks ja tal oleks motivatsioon liikuda.


Kehalise kirjaoskuse plakati saad PDFina välja printida siit: https://liikumisopetus.ee/wp-content/uploads/2022/12/KEHALINE-KIRJAOSKUSPoster.pdf

Maret Pihu, Henri Tilga ja Merike Kull on Eesti Haridusteaduste Ajakirjas avaldanud terve artikli kehalise kirjaoskuse kohta. Seda saab lugeda siit:

Kutsume ka vaatama haridusteaduste konverentsi “Kirjaoskuste kirevus”, mis tutvustab lisaks kehalisele ka paljusid teisi kirjaoskusi.
Alates 2h09 räägib kehalisest kirjaoskusest kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu.

https://www.uttv.ee/naita?id=31333&sessioon=27766375014153266446#

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid