Avaleht Huvitavad kodulehed

Huvitavad kodulehed

Eestimaised kodulehed:

Spordimuuseumi haridusprogrammid

Spordimuuseumi haridusprogrammid on seotud liikumisõpetuse valdkonnaga Liikumine ja kultuur

www.spordimuuseum.ee/haridus/haridusprogrammid

Liikumisaasta 2023 koduleht

Liikumisaasta 2023 kodulehelt leiad sündmuseid ja infot, millega toetada ka õpilaste liikumist

www.liikumisaasta.ee

Eesti koolispordiliidu koduleht

Eesti koolispordiliidu kodulehelt leiad infot võistluste kohta ja õpetaja tööd toetavaid õppevideosid

www.koolisport.ee

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse koduleht

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu koduleht

E- koolikott

E- koolikott – Digitaalsete eesti keelsete õppematerjalide keskkond (liikumisõpetuse/kehalise kasvatuse tundide materjalidega)

www.e-koolikott.ee/et

Vaimse tervise esmaabi kodulehelt “PEAASI”

Vaimse tervise esmaabi kodulehelt “PEAASI” leiad materjale ja infot vaimse ja kehalise tasakaalu kohta (materjalid emotsioonide juhtimise, sotsiaalsete oskuste arendamise,  erinevate testide, töölehtede ja plakatite kohta)

www.peaasi.ee/

Tervise arengu instituudi kodulehelt “TARK VANEM”

Tervise arengu instituudi kodulehelt “TARK VANEM” leiab toetavat materjali liikumisõpetuse valdkondade kohta nagu: kehaline aktiivsus; vaimne ja kehaline tasakaal; tervis ja kehalised võimed; liikumisoskused. Teemad: vaimne tervis, liikumine, toitumine, liiklusohutus – videod, artiklid, teemalehed, juhised, töölehed, testid.

www.tarkvanem.ee/

“VEPA” – Käitumisoskusi ja üldpädevusi arendavate materjalidega veebileht

“VEPA” – Käitumisoskusi ja üldpädevusi arendavate materjalidega veebileht, kus õpetajad saavad toetavaid materjale. Õpetaja jaoks aitavad need materjalid toetada õpilaste (klassi) vaimset tervist ning aitab õpetajatel tõhusamalt õpetada ja lastel paremini õppida.

www.vepa.ee/

“TAI” – Eesti Tervise Arengu Instituudi koduleht

“TAI” – Eesti Tervise Arengu Instituudi kodulehelt leiab palju infomaterjali tervise ja heaolu kohta. Teemad: toitumis ja liikumisteemalised infomaterjalid; trükised, metoodilised ja juhendmaterjalid; tervise uuringud (artiklid), koolitused, riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused, koolitused ja infopäevad liikumis spetsialistidele

www.tai.ee/et

“NUTRIDATA” – toitumise infosüsteem ehk toitumisharjumusi analüüsiv ja abistav veebileht

“NUTRIDATA” – toitumise infosüsteem ehk toitumisharjumusi analüüsiv ja abistav veebileht (õpetaja tööriis tervis ja kehalised võimed valdkonnas toitumise ja liikumise teema õpetamisel). Teemad: tervislik toitumine, toitumisprogramm, videojuhendid keskkonna kasutamiseks,

tap.nutridata.ee/et/avaleht

www.nutridata.ee/et/

Toitumise veebileht

Toitumise veebileht. Õpetaja leiab sealt palju toetavat materjali tervis ja kehalised võimed valdkonna õpioskuse liikumise ja toitumise tasakaalu kohta. Teemad: tervislik toitumine, kehakaal, toiduenergia. Õpetaja tööriista kast: õppematerjalid, artiklid, plakatid brožüürid,müüdid, õppevideod, retseptivideod, nõuandenurk, toidupüramiid, söömishäired, nt suhkru- ja soola kalkulaator, viktoriinid.

www.toitumine.ee/

Terviserajad

Terviserajad sobivad kasutamiseks nii liikumisõpetuse tunnis, kui ka kehalist aktiivsust toetavate iseseisvate ülesannete sooritamiseks. Lisaks on see oluline info ka peredele, millised võimalused neil koduläheduses on liikumiseks. 

www.terviserajad.ee

Suusatades

Suusaõpetaja aastast  1964, Ph.D Kaarel Zilmeri koostatud koduleht, mis toetab koole suusaoskuse õpetamisel ja annab harivat ülevaadet.

www.suusatades.weebly.com/

Rahvusvahelised kodulehed:

Sporttipankki koduleht

Soome liikumisõpetuse õpetajatele suunatud õppematerjalide koduleht Sporttipankki

www.sporttipankki.com/

Inglise keelne erinevate õppeainete õppematerjalide koduleht

Liikumine ja sport avaneb otsingust: Science > Life Science > Health Science > Sport

www.education.com/resources/

Postrid liikumisõpetuse erinevate teemade õpetamiseks

Erinevate sporidalade reeglid

Erinevad ideed kehalise kasvatuse tundide kavade kohta

Ingliskeelne lehekülg, kus on palju erinevaid kehalise kasvatuse tundide kavasid ja ideid.

www.openphysed.org/

Enesemääratlemise teooria rahvusvaheline kodulehekülg

Enesemääratlemise teooria rahvusvaheline kodulehekülg, kuhu on koondatud olulisemad teadusuuringud liikumisõpetuse/kehalise kasvatuse teemal

www.selfdeterminationtheory.org/research/physical-education/

Kehalise kirjaoskuse kodulehed:

Kehalise kirjaoskuse arendamine 0 – 12 lastel

Australian Sport Commission kodulehekülg

Kanada kehalise kirjaoskust toetav koduleht

Videod ja YouTube kanalid:

NML Akademie Gerhard Judmayer – Neuromotoorne õpe

Kristof De Loosevõrkpallidega ja muude vahenditega kombineeritud harjutused

Käe-silma koordinatsiooni arendamiseks, võrkpalli oskuste ja käega löömisoskuse arendamiseks.

www.youtube.com/playlist?list=PLLI0V6r9p3byAbaBH9rUoIr5PxG8Pbynu

www.youtube.com/@kristofdeloose1728/videos

“VOLLEY UNITED” võrkpalli arendusprojekt

Praktika raamatukogu, kus on praktilised õppematerjalid ja videod kooli liikumistundide ettevalmistamiseks õpetajatele ja ning ka tippvõrkpalli treeninguteks

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek

TEACH2VOLLEY

Teach2Volley on koolivõrkpalli uus juhend. Kokku 45 õppetundi sisaldav tunnipakett, mis on täis dünaamilisi harjutusi, väljakutseid ja eduelamusi, puhub kehalise kasvatuse tundides võrkpallile uue elu sisse. Eelkõige alg- ja keskhariduse kehalise kasvatuse õpetajatele õppematerjal tehniliste lehtede, videote ning erinevate eristamisvõimalustega – ideaalne ja täielik võrkpalli (vahendi käsitsemisoskust arendav) tugi igale kehalise kasvatuse õpetajale.

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/teach2volley

VOLLEY@HOME

Praktiline harjutusmaterjalid oskuste parandamiseks kodus. Sisaldab õppematerjalide 3 blokki – harjutused, treeningud ja väljakutsed, mida saab õpilastele iseseisvaks ülesandeks või arenguks soovitada.

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/volleyathome/oefenstof

START2VOLLEY

Praktikamaterjal, mis sisaldab tehnikavideosid, inspiratsiooni.

  • Loovus: 30 inspiratsiooni videot erinevate spordivahenditega
  • Tehnikavideod: võrkpalli tehnika üksikasjalike selgitustega

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/start2volley

SÕBRAPÄEVA VIDEOTEEK

Harjutuste komplektid ja videod koos kohandatud praktikamaterjaliga sõbrapäevade jaoks  ja toredateks tegevusteks liikumistundides (vanusele U9-U11-U13).

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/vriendjesdagen

SMASH VOLLEY

Harjutused ja mängud (videodena), kus kõik saavad palli lüüa

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/smashvolley

START2BEACHVOLLEY (S2BV)

Rannavõrkpalli õpetamiseks vajalikud harjutuste komplektid ja tehnikavideod.

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/start2beachvolley

VEEBISEMINARID

Treeneritele ja õpetajatele videoloengud koos harjutusvara näidetega enesearenguks ja inspiratsiooniks.

www.volleyvlaanderen.be/oefenbibliotheek/webinars

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid