Eneseareng

Huvi ja julgus

Iseseisvus

Koostöö

Liikumisrõõm

Mitmekülgsus

Oskused kogu eluks

Põnevad valikud aktiivne olemiseks

Loovus

Liikumisõpetuse ainekava valdkonnad

Uudised

Mitmekülgsed oskused ja liikumisrõõm kogu eluks!

Liikumisõpetus on õppeaine, mis toetab kvaliteetse liikumishariduse kaudu terve ja liikuva inimese kujunemist.

Liikumisõpetuse eesmärk on noore kujunemine, kel on liikumise suhtes positiivne hoiak ja oskused iseseisvalt liikumisharrastusega tegelda ning kes mõistab vastutust oma tervise hoidmisel.

Liikumise toetamine kogu koolipäeva jooksul. Tutvu liikuma kutsuva kooli põhimõtetega siit

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid