Avaleht Erivajadusega õpilane

Erivajadusega õpilane

Erivajadusega laste liikumisõpetusse kaasamiseks on erinevaid võimalusi: nt üldhariduskooli liikumisõpetuse tundi kohandades tegevusi ja kaasates tugiisikut, liikumisõpetuse tunnid erivajadustega laste koolides, treeningud ja võistlused. Eestis toetavad süsteemselt erivajadustega laste ja noorte liikumise võimalusi nii Eriolümpia Eesti Ühendus kui ka  Eesti Paralümpiakomitee.

Eriolümpia Eesti Ühendus

Eriolümpia on maailma suurim spordi- ja heategevusorganisatsioon intellektipuudega inimestele. Aastast 1989 on Eesti ülemaailmse organisatsiooni Special Olympics International täieõiguslik liige ja järgib vastavat globaalset reeglistikku. Maailmas on ligi 5,5 miljonit eriolümpia sportlast enam kui 190 riigist.

Eriolümpia Eesti Ühenduse eesmärgiks on aidata kaasa intellekti- ja liitpuuetega inimeste kehakultuuri- ja sporditegevuse edendamisele ning seeläbi võimaldada neil olla ühiskonnale kasulikud ning täisväärtuslikud liikmed. Kuulume Eesti Olümpiakomitee liikmeskonda ja oleme Eesti Puuetega Inimeste Koja toetajaliige.

Meie ühenduse tegevustes osaleb aastas enam kui 2000 sportlast ja partnerit üle kogu Eesti. Korraldame vabariiklikke võistlusi, spordi- ja treeninglaagreid, seminare ning erinevaid liikumisüritusi.

Meie ühendusse kuuluvad spordiklubid, erinevad hoolekande- ja tugiteenuseid osutavad MTÜ-d, päevakeskused, sihtasutused, eraisikud ning suurem osa Eestis eksisteerivatest erikoolidest (kokku 50 liikmesasutust üle Eesti).

Spordialad (liikumistegevused), millega meie ühenduses tegeletakse: kergejõustik, ilu- ja sportvõimlemine, ujumine, murdmaasuusatamine, bowling, bocce, jalgpall, korvpall, sulgpall, rahvastepall, matkamine, saalihoki, liikumisaktiivsus, judo, räätsajooks, jalgrattasport, triatlon, mäesuusatamine ja ratsutamine.

Eriolümpias on unikaalne võistluste korraldamise süsteem: divisioneerimine, milles sportlased jagatakse tulemuste põhjal erinevatesse tugevusgruppidesse ja see võimaldab võistelda väga erineva võimekusega sportlastel. Selline korraldus pakub igale sportlasele jõukohase pingutuse abil eduelamust, tunnustust, rõõmu ja enesekindlust.  Eriolümpia on sport kõigile ja kõigil on võrdne võimalus osutuda valituks ka rahvusvahelistele suurvõistlustele.

Eriolümpia Eesti Ühendus viib aastaringselt läbi järgmisi tegevusi:

Lisaks osaletakse erinevates projektides ja pakutakse seeläbi intellektipuudega inimestele erinevaid tegevusi ja võimalusi eneseteostuseks ning arenguks.

Koduleht: www.eeo.ee

FB: https://www.facebook.com/EestiEO

IG: Special Olympics Estonia (@specialolympics_estonia)

Kontor: Turu 34b, Tartu

Vaata Eesti Paralympiakomitee tegevuste kohta siit – https://www.paralympic.ee/

Fotode autor on Marit Stepanova

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid