Avaleht Valdkonnad Liikumisoskused Vahendil liikumisoskused

Vahendil liikumisoskused

Vahendil liikumisoskus annab võimaluse igapäevaseks aktiivseks
liikumiseks, vaba aja harrastustegevusteks ja põnevateks kogemusteks.

Vahendil liikumisoskuseks on see, kui inimene oskab keha edasi viimiseks liikuda aktiivselt erinevatel vahenditel. Erinevate vahendil liikumisoskuste omandamine lapseeas on väga oluline, sest valdavalt on need seotud tasakaalu ja osavuse arendamisega.

Need kehalised võimed, aga arenevad kõige paremini just puberteedieani. Ka nooruki- ja täiskasvanueas on neid võimalik arendada, kuid nende omandamine sõltub suuresti just varasematest liikumiskogemustest. Sellepärast on oluline, et õpilased saaksid ka koolis erinevaid vahendil liikumisoskuseid ja –kogemusi. Vahendid, millele õppes keskendutakse valitakse kooli ainekavva autonoomselt arvestades ka paikkondlikke võimalusi, sh koostöö võimalusi spordiklubide ja huviringidega ja luues ise toetavat keskkonda (nt uisuväli talvel).

Õpilane saab kogemuse vahendil liikumisest linna- ja looduskeskkonnas, vahelduval maastikul ja erineva liiklustihedusega keskkondades. Enamikel vahenditel liikumistel õpib ta kasutama turvavarustust ja järgima liiklusohutust. Soovitav on selliste vahendil liikumiste nagu suusad ja jalgratas õppeperiood lõpetada pikema retke või matkaga.

Lae alla SIIT

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane: 

  • Liigub edasi vahendil harjutustes ja liikumismängudes.
  • Teab esmast liikumisvahendi hoidmis- ja hooldusvajadust.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Liigub edasi vahendil muutuvas keskkonnas.
  • Rakendab esmaseid liikumisvahendi hooldusvõtteid.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Liigub edasi vahendil muutuvas keskkonnas ja seostab seda igapäevaste liikumisvõimalustega.
  • Rakendab igapäevaseks liikumiseks või liikumisharrastuseks vajalikke esmaseid liikumisvahendi hooldusvõtteid.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Liigub edasi vahendil iseseisvalt kehaliste võimete arendamiseks või igapäevases liikumises.
  • Rakendab igapäevaseks liikumiseks või liikumisharrastuseks vajalikke liikumisvahendi hooldusvõtteid.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid