Avaleht Valdkonnad Liikumisoskused Vahendi käsitsemisoskused

Vahendi käsitsemisoskused

Erinevad pallimängud, reketimängud, hokimängud – oskus mängida erinevaid mänge annab võimaluse tunda liikumisrõõmu mängimisest koos sõpradega nii vabal ajal kui ka vahetunnis.

Vahendi käsitsemisoskused hõlmavad endas mitmeid osaoskuseid, millele kõikidele tuleb tähelepanu pöörata ja mida arendada. Õpitulemusteni jõudmisel on oluline valida sellised harjutused ja liikumismängud, mis tagavad oskuste arendamise kõikidel õpilastel, st neil on tegevuse käigus võimalik vahendit käsitseda mitmeid kordi.

Vahendi käsitsemisoskuse osaoskusteks on:
  • Viske- ja püüdmisoskus
  • Põrgatamisoskus
  • Palli löömisoskus käega
  • Palli löömisoskus jalaga
  • Palli löömisoskus vahendiga (reketiga, hokikepiga, kurikaga)
Lae alla SIIT

Paljudes mängudes ja harjutustes käivad viskamine ja püüdmine koos nagu hambapasta ja hambahari. Need kaks oskust on liigutuslikult vastandid ja võivad olla lastele küllalt rasked. Samas need kaks oskust täiendavad teineteist. Viskamine ja püüdmine mänguolukorras (näiteks vise jooksvale kaaslasele) on alguses lapsele raskeks ülesandeks. Sellepärast on oluline alustada viske- ja püüdmise alustaladega samm sammult.

Vahendi käsitsemisoskuse arenemiseks on oluline et vahend oleks kasutusel enamuse tunni vältel ja kõikidel õpilastel on see harjutust tehes või mängides olemas. Eraldi tuleb veel tähelepanu pöörata palli veeretamisoskusele.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit harjutustes, liikumismängudes ja teiste oskuste arendamiseks.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit liikumiskombinatsioonides, –mängudes, lihtsustatud sportmängudes ja teiste oskuste arendamiseks.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit erinevates liikumiskombinatsioonides, -mängudes, spordialades, lihtsustatud sportmängudes ja teiste oskuste arendamiseks.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit erinevates liikumistegevustes; mängib valitud sportmängu reeglite järgi.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid