Avaleht Valdkonnad Liikumisoskused Kehakontrollioskused asendites ja liikumisel

Kehakontrollioskused asendites ja liikumisel

Hea kehakontroll on oluline nii igapäevaelus kui ka erinevates liikumisharrastustes. Tasakaaluoskuse omandamine on oluline juba lapse- ja noorukieas, kuna see annab võimaluse õppida uusi liikumisharrastusi ja spordialasid kogu elu ja tulla toime ootamatute olukordadega igapäevaelus.

Inimese kehakontrolli ja tasakaaluoskusega on seotud nii tervis, toimetulek igapäevaste olukordadega kui ka uute liikumisviiside omandamine. Enamus liikumistegevusi on suuremal või vähemal määral seotud kehakontrolliga.

Üldiselt areneb tasakaaluoskus lastel eriti hästi kuni puberteedieani. Seda on võimalik ka edasi arendada, kuid mida paremini on see selleks ajaks omandatud, seda lihtsamalt toimub ka edasiste uute tegevuste õppimine. Näiteks paljud vahendil liikumisega seotud spordialad on seotud tasakaaluoskusega – suusatamine, uisutamine, erinevate ratastega sõitmine jne. Sellepärast on oluline teadlikult arendada erinevaid kehakontrollioskuseid võimalikult varakult.

Lae alla SIIT
Kehakontrolliga seotud tegevused jagatakse järgnevalt:

Liikumised keha vertikaaltelje suhtes: painutamine, sirutamine, kiikumine, keeramine, tõstmine jne.

Vetruvusega seotud liikumised: üleshüpe, hüpe hüppelaualt, vigurlend, hüpped ümberpööramisega jne.

Püstise asendi hoidmine: staatilised tasakaaluasendid, sh erinevate kõrguste ja laiustega toepindadel, toengud.

Ümberpööratud kehaasendi hoidmine: pea peal seis, kätelseis, hundiratas jne.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Hoiab tasakaalu asendites, liikumistel ja nende kombinatsioonides.
  • Korrigeerib kehahoidu õpetaja suunamisel.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Koostab kehaasendite ja liikumiste kombinatsioone.
  • Rakendab kehahoiu ja -asendite hoidmise oskuseid.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Koostab kehaasendite ja liikumiste kombinatsioone üksi, paarilise ja rühmaga.
  • Seostab teadmisi ja oskusi kehahoiu ja -asendite hoidmiseks.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Analüüsib kehaasendite ja liikumiste kombinatsioonide loomisprotsessi.
  • Valib harjutusi kehahoiu kontrollimiseks ja korrigeerimiseks.
  • Mõistab olulisemaid kehakontrolli mõjutavaid tegureid ja oskab neid analüüsida.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid