Avaleht Valdkonnad Liikumisoskused Edasiliikumisoskused

Edasiliikumisoskused

Kõnni-, jooksu- , ronimis-, hüppe-, ujumis- ja tantsuoskus annavad võimaluse nautida liikumist nii maal kui vees, nii linnas kui metsas, nii üksi kui ka koos kaaslasega ja muusika saatel.

Liikumisõpetuse üheks eesmärgiks on, et õpilased omandaksid edasiliikumisoskused ja ta kasutaks neid igapäevaelus, liikumisharrastuses, spordialades, rütmis ja muusika saatel, tantsus ja koostööd tehes.

Edasiliikumisoskusteks on:
kõndimis-, jooksmis-, hüppamis-, ronimis-, ujumis- ja tantsuoskused.

I kooliastmes omandavad õpilased ujumisoskuse, mille edasiarendamisega, sh tähelepanuga veeohutusele on soovitav jätkata ka järgnevates kooliastmetes. Ujumisoskus on aga oluline ellujäämisoskus vees, mis vajab etapilist õppimist nii, et õpilane omandaks ka kõik osaoskused. Ujumisoskuse õpetamise kohta leiad rohkem infot järgmistelt veebiaadressidelt:

Liikumisõpetuses on oluline luua õppimist toetav keskkond, mis toetab oskuste välja kujunemist kõigil õpilastel ja arusaamist tervislikust liikumisest ja võimalusest kasutada omandatud oskuseid liikumisharrastusena.

Rühmas, rütmis ja muusika saatel tegutsemine pakub liikumisrõõmu koostegutsemisest ja meloodiast.

Lae alla SIIT

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Kasutab edasiliikumisoskuseid erinevates keskkondades, harjutustes, liikumismängudes ja tantsus, rütmis ja muusika saatel, koostöös paarilise- ja rühmaga.
  • Oskab ujuda ja toob näiteid erinevatest liikumisoskustest.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Kasutab edasiliikumisoskuseid erinevates keskkondades, harjutustes, liikumismängudes, spordialades ja tantsus; rütmis ja muusika saatel; koostöös paarilise- ja rühmaga; Teab liikumisoskuseid liikumisharrastuses.
  • Teab liikumisoskuseid liikumisharrastuses.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Kasutab teadlikult edasiliikumisoskuseid erinevates keskkondades, tervisetreeninguna, spordialades ja tantsus, rütmis ja muusika saatel, koostöös paarilise- ja rühmaga.
  • Seostab liikumisoskuseid harrastustegevuse, igapäevase liikumisviisi ja spordialadega.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Kasutab teadlikult edasiliikumisoskuseid erinevates keskkondades, liikumisharrastuses, oma igapäevaste liikumisviiside valikul, erinevates spordialades ja tantsuliikides;
  • Mõistab erinevate liikumisoskuste toimet heaolule ja töövõimele.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid