Avaleht Valdkonnad Liikumisoskused

Liikumisoskused

Lapse ja noorena omandatud mitmekülgsed liikumisoskused
annavad võimaluse elada aktiivset ja toredate kogemuste rikast elu

Liikumisõpetuse üheks eesmärgiks on, et õpilane omandab mitmekülgsed liikumisoskused, kasutab neid erinevates liikumistegevustes, keskkondades, spordialades ja tantsudes.

Õppeprotsess on paindlik, kuna annab koolidele võimaluse valida erinevaid liikumistegevusi oskuste õpetamiseks eeldusel, et tegeletakse kõikide ainekavas toodud liikumisoskuste arendamisega.

Liikumisoskuste õpetamist seostatakse igapäevase liikumisega. Oluline, et õpilane mõistab, et mitmekülgsed liikumisoskused annavad talle palju võimalusi erinevateks liikumistegevusteks ja sportimisteks, nii õues, toas, vahetunnis, sõpradega koos tegutsedes, igapäevases liikumises, igas vanuses, trennis ja vaba aja tegevustes.

Liikumisoskuste valdkonna juures on oluline, et õpilane mõistaks, miks need tegevused on olulised ehk milliseid liikumisvõimalusi need talle pakuvad ja kuidas on seotud enda igapäevase liikumisaktiivsusega. Sellepärast on üheks osaks selles valdkonnas ka õpilase analüüs enda liikumisoskuste ja liikumisviiside ning nende ohutuse kohta. See on otseselt seotud enesemääratluspädevuse toetamisega. Sotsiaalset- ja kodanikupädevust toetavad liikumistegevuste koostöised ülesanded.

Lae alla SIIT

Liikumisoskuste valdkonna rõhuasetused vastavalt kooliastmele

Liikumisoskuste omandamine toimub nelja liikumisoskuste alarühma kaudu:

Valik harjutusi:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid