Avaleht Valdkonnad Liikumine ja Kultuur Liikumise- ja sporditraditsioonid

Liikumise- ja sporditraditsioonid

Mis on Eesti traditsioonilised spordialad? Kuidas need on aegade jooksul muutunud?
Mis toob kaasa muutusi? Kõige selle üle on põnev õpilastega arutleda.

Kui küsida erinevatelt inimestelt arvamust Eesti traditsiooniliste spordialade või rahvusspordi kohta, saame kindlasti erinevad vastused. Vastused sõltuvad vanusest, huvidest kui ka paikkonnast. Seega sobib noortega arutleda järgnevatel teemadel.

 • Millised on Eestile traditsioonilised spordialad ja kas need on aegade jooksul muutunud?
 • Kuidas on tehnoloogia areng mõjutanud liikumis- ja spordiharrastust?
 • Kuidas liikumine ja sport ühendab eri kultuure?
 • Kas aktiivne liikumine ja sport on kõigile ühtemoodi kättesaadav?

Tänapäeval on liikumis- ja sporditraditsioonide juures saanud olulist tähelepanu kehalise kirjaoskuse mõiste, mis vaatleb liikumist ja sporti indiviidi ja tema tervise ja igapäevase aktiivsuse seisukohalt. See on seotud nii inimese motivatsiooni, isiklike tegurite,  mitmekülgsete liikumisvõimaluste ja – oskuste kujunemisega, mida omakorda toetavad teda ümbritsevad sotsiaalne- ja füüsiline keskkond.

Valdkond „Liikumine ja kultuur” võimaldab seostada traditsioone ja ajalooliselt tähtsaid sportlasi, jättes ruumi arutlustele, kes on noorte jaoks parajasti iidolid. Need ei pruugi enam tulla n-ö traditsioonilistelt spordialadelt, vaid kitsama ringkonna hulgast (nt BMX-krossis lätlasest olümpiavõitja Māris Štrombergs või Roomet Säälik ja Kelly Sildaru Eestist).

Elustiili spordialad on jõudnud ka olümpiamängudele: rulasõit, surfamine jm. Nendel aladel jõuavad olümpiamängudele need noored, kes alustasid nendega vaba aja harrastusena mitte unistusena olümpiamedalist.

Vaata lisaks:

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Teab Eesti sportlasi, tantsu ja liikumisega seotud kultuuriüritusi.
 • Tantsib rühmas- ja paaristantse.
 • Avastab liikumiskultuuri tantsu kaudu.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Teab rahvusvahelisi sportlasi, tantsu ja liikumisega seotud kultuuriüritusi.
 • Tantsib rühma- ja paaristantse, olles aeg-ajalt ka soolorollis.
 • Mõistab pärimustantsu ja kaasaegsete tantsutehnikate rolli kultuuris avastab tantsukultuuri eneseväljendusvormina
3. kooliaste

Õpilane:

 • Teab sportlaste ja tantsijate rolli kultuuri kandjana.
 • Mõistab liikumisürituste ja traditsioonide olulisust kultuuri osana ja ennast selle kandajana.
 • Kasutab tantsu (tantsimist, loomist, vaatamist, arutlemist) eneseväljenduseks.
 • Mõistab tantsukultuuri eneseväljendusvormina.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Mõistab sportlaste ja tantsijate rolli kultuuri mõjutajana.
 • Kasutab ja mõtestab tantsu (tantsimist, loomist, vaatamist, arutlemist) eneseväljenduseks.
 • Mõistab ja mõtestab liikumiskultuuri tantsu kaudu.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid