Aus mäng

Rõõm, sõprus, üksteise toetamine, austus, hoolimine –
liikumistegevused annavad suurepärase võimaluse nende kujundamiseks.

Ausa mängu idee levitamiseks andis tõuke Taani jalgratturi Knud Jenseni surm 1960. aastal olümpiamängudel Roomas.

Nimelt oli sportlane hoiaku „Võit iga hinna eest!“ ohver ja suri sooritusvõimet tõstvate keelatud ainete tarbimise tagajärjel. Lisaks sellele oli spordis palju vägivalda ja reklaami. 1963. aastal hakati UNESCO Noorte Instituudi poolt korraldatud seminaril Saksamaal rääkima ausa mängu idee levitamisest. See kõik andis tõuke, et luua Pierre de Coubertaini Ausa Mängu auhind. 1973. aastast tegutseb ausat mängu propageeriv organisatsioon Rahvusvahelise Ausa Mängu Komitee (International Fair Play Commitee) nime all.

Liikumisõpetuses on oluline, et õpilased õpiksid tundma ausa mängu erinevaid tahke,
sest see on mõiste, mis sisaldab mitmeid väärtuseid, mis on olulised nii spordis kui ka igapäevaelus:
 • Austus – iga sportlase kohustus on järgida kirjutatud reegleid, kuid sama oluline on järgida kirjutamata reegleid – austa vastast, kaasmängijaid, kohtunikke ja fänne.
 • Sõprus – vastasseis mänguväljakul ei välista sõprust.
 • Meeskonnavaim – inimesed võivad olla tugevad, kui nad tegutsevad üksi, kuid nad on tugevamad meeskonnana.
 • Aus võistlus – võit peab olema saavutatud õigetel alustel ja ausalt.
 • Võrdsus – võistlemine võrdsetel alustel on põhialuseks.
 • Ausus – on oluline, et järgitaks õigeid moraalseid ja ausaid põhimõtteid.
 • Solidaarsus – oluline on toetada üksteist, jagada tundeid, eesmärke ja unistusi.
 • Tolerantsus – oluline on säilitada enesekontroll, kui sportlane puutub kokku otsustega ja käitumisega, millega ta nõus ei ole.
 • Hoolimine – õiged sportlased hoolivad üksteisest.
 • Täiuslikkus – sport pakub meile pingutust, et püüelda paremaks saamise poole.
 • Rõõm –sportimise juures ei tohi kunagi ära unustada, et see pakuks ka rõõmu ja naudingut.
 • Sport ilma dopinguta – dopingu tarvitaja võistleb ebaausalt.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Teab ja järgib üldiselt ausa mängu põhimõtteid: ausa mängu põhimõtted spordis: sõprus, ausus, hoolimine, rõõm.
 • Liikumine koos kaaslastega, omavahel ülesannete jagamine, mängureeglite kokku leppimine.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Teab ja rakendab ausa mängu põhimõtteid ja sellega seotud väärtuseid: meeskonna vaim, aus võistlus, võrdsus.
 • Teab, kust ausa mängu mõiste on alguse saanud.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Mõistab ausa mängu tähendust ja rakendab selle põhimõtteid.
 • Ühistegevused, mis toetavad nende väärtuste kujunemist.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Seostab ausa mängu põhimõtteid üldinimlike väärtustega ja erinevate eluvaldkondadega.
 • Toob näiteid, kuidas ausa mängu põhimõtteid saab üle kanda igapäevastesse elutegevustesse.

Rohkem infot ausa mängu ja
selle temaatika sisse toomise kohta koolis:

Eesti Olümpiaakadeemi kodulehthttps://olympiaharidus.eu/olumpiaharidus/pohitoed/aus-mang/

Tartu Ülikooli eetikaveebhttps://www.eetika.ee/et/spordieetika/ausmang

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutushttps://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/

Rahvusvaheline ausa mängud koduleht Fair Play International http://www.fairplayinternational.org/home

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid