Lõõgastavad mängud

Lõõgastavad mängud rahustavad, pakuvad head emotsiooni ja toetavad õpilase keskendumisvõime paranemist.

Lõõgastavaid mänge on hea kasutada liikumisõpetuse tunni lõpetavas osas või ka vajadusel (näiteks kui üldine klassi õhkkond on ärev) tunni keskel.

Iga tunni lõpuosa eesmärk peaks olema, et õpilased rahunevad nii emotsionaalselt (klassi tekib vaikus ja rahu) kui ka füsioloogiliselt (hingamine ja südamelöögisagedus aeglustuvad). Nende mängude ühtseks iseloomustajaks on, et need on kõik madala intensiivsusega ja nende mängude puhul puudub võistlusmoment. Eesmärk on, et iga õpilane rahuneks ja selle kaudu õpiks ka ennast paremini tundma.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Sooritab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi õpetaja juhendamisel ja saab kogemuse nende sooritamisest.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Sooritab õpetaja toetamisel vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
  • Kirjeldab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju endale.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Valib ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi ja seostab ja põhjendab nende kasutamisvõimalusi erinevates olukordades.
  • Mõistab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju enda heaolule.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Valib teadlikult ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
  • Kasutab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi oma igapäeva tegevustes.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid