Kehatunnetusharjutused

Kehatunnetusharjutused õpetavad kontakti saama iseendaga ja rahustavad meelt.

Füüsiliste lõdvestus- ja taastumisviiside koondnimetus on kehatunnetusharjutused, mille alla kuuluvad näiteks pingutamis-, venitus- ja lõdvestusharjutused, patsutamine ning massaaž.

Nende harjutuste puhul on oluline suunata õpilasi uurima tähelepanelikult keha aistinguid – see aitab kaasa kehaga parema kontakti loomisel ning rahustab meelt.

Järgnevalt on toodud mõned näited kehatunnetusharjutustest:

 • Erinevate kehaosade pingutamine, venitamine ja lõdvestamine (individuaalselt, paarides või rühmana).
 • Massaaž (massaaž abivahenditega, nt tennisepalliga massaaž).
 • Patsutamine (individuaalselt, paarides).
 • Kehaliste aistingute teadvustamine, liikudes tähelepanuga läbi kõikide kehaosade peast jalgadeni (tuntud ka kui kehaskaneering).

  Näidis: audioharjutus “Keha tunnetamine”

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Sooritab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi õpetaja juhendamisel ja saab kogemuse nende sooritamisest.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Sooritab õpetaja toetamisel vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
 • Kirjeldab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju endale.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Valib ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi ja seostab ja põhjendab nende kasutamisvõimalusi erinevates olukordades.
 • Mõistab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju enda heaolule.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Valib teadlikult ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
 • Kasutab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi oma igapäeva tegevustes.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid