Avaleht Valdkonnad Vaimne ja kehaline tasakaal

Vaimne ja kehaline tasakaal

Vaimne ja kehaline tasakaal on oluline iga päev.
Seepärast on tähtis, et kool aitaks kaasa lapsel ja noorel saada oskuseid ja kogemusi selle hoidmisest.

Valdkonna eesmärk on, et õpilased saavad kogemused, teadmised ja oskused vaimse ja kehalise tasakaalu seostest.

Eesmärk on, et õpilane õpib neid harjutusi kasutama ka väljaspool õppeainet pingeliste olukordadega toimetulemisel ja mõistab, et ta saab ise enda vaimset ja kehalist tasakaalu mõjutada. Vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavad tegevused võivad olla lõimitud igasse tundi ühe väikese osana või käsitletud iseseisvas tunnis, et õpilastel tekiks sügavam tunnetus lõdvestuse ja taastumise võimalustest ning keha ja vaimu seosest.

Üheks võimaluseks on selle valdkonna õpitulemusteni jõudmiseks kasutada meelerahu- ja kehatunnetusharjutusi või lõõgastavaid mänge.

Lae alla SIIT

Meelerahuharjutused: erinevad hingamis-, keskendumis- ja tähelepanuharjutused.

Kehatunnetusharjutused: erinevad pingutamis-, venitus- ja lõdvestusharjutused, patsutamine.

Lõõgastavad mängud: mängud, mille eesmärk on, et õpilane rahuneb nii emotsionaalselt kui ka füsioloogiliselt.

Meelerahu- ja kehatunnetusharjutuste abil on võimalik enda meeleolu ise kujundada ja seisundit muuta. Näiteks kui mõte on läinud uitama, on võimalik see peatada ja tuua oma tähelepanu tegevuse juurde tagasi. Muutuste tunnetamiseks on oluline neid harjutusi teha regulaarselt – esialgu oleks soovituslik tegeleda nende harjutustega paar korda nädalas. Hiljem vastavalt vajadusele, aga mitte vähem kui kaks korda nädalas, et harjutus ei “kaoks”. Alustada võiks lühemat aega kestvate ja lihtsamate harjutustega, et keha ja vaim ei väsiks. Lõõgastavaid mänge on hea kasutada liikumisõpetuse tunni lõpetavas osas või ka vajadusel (näiteks kui üldine klassi õhkkond on ärev) tunni keskel.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Sooritab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi õpetaja juhendamisel ja saab kogemuse nende sooritamisest.
 • sooritab õpetaja juhendamisel emotsioonide märkamist ja toime tulemist soodustavaid tegevusi
2. kooliaste

Õpilane:

 • Sooritab õpetaja toetamisel vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
 • Kirjeldab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju endale.
 • sooritab õpetaja toetamisel emotsioonide märkamist ja toime tulemist soodustavaid tegevusi
3. kooliaste

Õpilane:

 • Valib ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi ja seostab ja põhjendab nende kasutamisvõimalusi erinevates olukordades.
 • Mõistab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate tegevuste mõju enda heaolule.
 • mõistab enda võimalusi tulla toime erinevate emotsioonidega
Gümnaasium

Õpilane:

 • Valib teadlikult ja sooritab iseseisvalt vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi.
 • Kasutab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi oma igapäeva tegevustes.
 • kasutab emotsioonidega toimetulemise tehnikaid

Kehalise ja vaimse tasakaalu alarühmad:

Valik harjutusi:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid