Avaleht Uudised UURING KOOLIDE SPORTIMISTINGIMUSTE KAARDISTAMINE

UURING KOOLIDE SPORTIMISTINGIMUSTE KAARDISTAMINE


Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus alustas 24. aprillil koolide sportimistingimuste kaardistamist, mille eesmärgiks on saada ülevaade üldhariduskoolides toimuvast sporditegevusest ning kaardistada võimalused ja vajadused uue kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse ainekava täitmiseks ja õpilaste liikumisaktiivsuse ning -oskuste arenguks. Uuringu koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus, TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Küsimustik koosneb viiest osast: kooli sportimispaigad, liikumisaktiivsust toetatav koolikeskkond, spordivahendid, tunniväline spordiharrastus kooli spordiringides ning liikumisõpetusele üleminekuga kaasnev koolitusvajadus.

Elektrooniline küsimustik saadeti 476 üldhariduskoolile 24. aprillil, ankeedi täitmise tähtaeg on 20. mai.

Kokkuvõtte koolide sportimistingimuste olukorra kohta valmib 2024. a septembrikuus. Samalaadse uuringu viis Spordikoolituse ja -Teabe SA läbi 2013. aastal.

Kontakt Spordikoolituse ja -Teabe SA-s:

Reele Remmelkoor

Tel 735 5064
reele@spordiinfo.ee

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid