Taskaaluharjutuste töölehed

Tasakaaluharjutuste töölehel toodud harjutused liiguvad kergemalt raskemale. Nende kaudu saab arendada tasakaalu seismisel ja liikumisel. Töölehte saab tunnis anda õpilastele näiteks jaamades iseseisvaks harjutamiseks nii, et õpetaja käib saalis ringi ja vajadusel juhendab.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid