Palliharjutused paaris

Harjutused pallidega koos paarilisega. Harjutused aitavad omandada palli viskamise-, püüdmise-, ja põrgatamiseoskust. Sobivad kasutada nii liikumisõpetuse tunnis kui ka kodus harjutamiseks.

Sisukord:

🏀põrge paarilisele jala alt

🏀vise jala alt paarilisele

🏀põrge paarilisele jala alt hüppega

🏀põrge paarilisele, selja tagant jooks

🏀põrked jalgade all, jooks

🏀kahe palliga põrgatamine

🏀jalgadega põrgatamine

🏀vikerkaare vise

🏀tegevus põrgatamise rütmis

🏀vise seina vastu ja hüpe üle palli


Põrge paarilisele jala alt

Vise jala alt paarilisele

Põrge paarilisele jala alt hüppega

Põrge paarilisele, selja tagant jooks

Põrked jalgade all, jooks

Kahe palliga põrgatamine

Jalgadega põrgatamine

Vikerkaare vise

Tegevus põrgatamise rütmis

Vise seina vastu ja hüpe üle palli

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid