Õuemängude kogumik

Kogumikku on valitud mängud, mis sobivad mängimiseks lastele alates viiendast eluaastast. Nende mängude kaudu soovijad koostajad innustada lapsi koos mängima Materjal on koostatud Tallinna Keskkonnaametis EL Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum – COBWEB“ raames.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid