Orienteerumine koolis 2022

Orienteerumisoskuse omandamine on elulise tähtsusega ja see on toodud välja ka liikumisõpetuse ainekavas. Oskus leida teed ning teada oma asukohta erinevas keskkonas on midagi sellist, mis annab inimesele kindlustunde ja tõstab nende enesehinnangut. Käesoleva raamat toetab õpetajaid, treenereid, lapsevanemaid orienteerumisoskuse õpetamisel ja õpilast selle omandamisel.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid