Meeskondlikud hüpitsaharjutused

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Meeskondlik hüppamine

Meeskondlik hüppamine on hea viis meeskonnatöö arendamiseks ning erinevate oskuste omandamiseks (suhtlemisoskus, teineteistega arvestamine, ühise eesmärgi seadmine ning saavutamine ühtse tiimina, rütmitunnetus jne). Läbi emotsionaalse tegevuse arendatakse kiiruslikku vastupidavust ja koordinatsiooni.

Ideid meeskondlikuks hüppamiseks leiab lisaks sisuplokist “Meeskondlik kiirus”, kui jätta välja ajaline faktor.

Näide:

1) Klass tuleb jaotada 2-3 rühmaks. Igal rühmal on oma hoonöör. Rühma ülesandeks on selgitada välja mitu hüppajat suudab üheskoos hoonööri sees hüpata, jälgides reeglit, et hüppama võib iga tiiru järel tulla vaid üks hüppaja. Võidab rühm, kes suudab järjest sooritada enim hüppeid ilma tagerdumata.

2) Klass tuleb jaotada 2-3 rühmaks. Igal rühmal on oma hoonöör. Rühma ülesandeks on selgitada välja mitu hüppajat suudab hüpata/teha hüpise üle hoonööri ja joosta välja ilma sellesse takerdumata. Oluline on järgida reeglit, et vahele ei tohi jääda ühtegi tühja (hüppajata) hoonööri tiirutust. Võidab rühm, kelle hoonöörist hüppab järjest üle enim hüppajaid.

3) Hoonööriga jooksumäng “Numbrimäng” – 2 õpilast seisavad hoonööriga platsil (üksteisest nii kaugel, et hoonööri keskkoht puudutab maad) keerutavad hoonööri …

a) nii, et õpilased jooksevad alt läbi,

b) hüppavad üle,

… ülejäänud õpilased seisavad kolonnis hoonööri taga ca 3-4 m kaugusel. Õpetaja nimetab numbri ja nii mitu õpilast peavad koos vastavalt kas alt läbi jooksma või üle hüppama. Keerutajaid vahetatakse, keerutatakse vastavalt hüppajate võimekusele – mida võimekamad, seda kiiremini võib hüpits käia. Mida rohkem koos hüppajaid/ jooksjaid, seda aeglasemalt.

NB! Oluline on rõhutada, et takerdumise korral peab keerutaja hoonöörist lahti laskma, et vältida võimalikke traumasid.

Paarisharjutused ühe hüppenööriga

Paarisharjutuste puhul jagavad hüppajad ühte hüppenööri. Paaridesse võtmine võib toimuda vastavalt oskustele, rütmitunnetusele, sõprusele/meeldivusele, töökusele jne. Hüpete harjutamisel tuleb vahetada kätt (hüppajate asetust), et arendada mõlema poole/käe tööd. Üheaegseks alustamiseks võib kasutada lauset: “Üks, kaks, valmis, läks!”

Õpiväljundid:

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Paarisharjutused ühe hüppenööriga

Meeskondlik kiirus (koordinatsioon ja kiiruslik vastupidavus)

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid