Lõõgastavad mängud

Lõdvestumisoskused ja emotsioonidega toimetulemise tehnikad ei ole olulised ainult taastumiseks või seoses sportlike tegevustega. Need aitavad hakkama saada ka igapäevastes olukordades. Seepärast on vajalik, et lapsed ja noored omandaksid neid koolis ja oskaksid luua seose õpitava ja väljaspool tunde toimuva vahel.

Käesolevasse kogumikku on koondatud 22 lõõgastavat mängu ja tegevust, mis sobivad liikumisõpetuse tunni lõpuossa, kuid teatud juhtudel ka tegevuste vahele või eraldi tunniks.

Sellised tegevused toetavad last emotsioonide juhtimisel, õpetavad arvestama teiste tunnetega, muudavad laste omavahelisi suhteid sõbralikumaks ja hoolivamaks.

Lõõgastavate mängude kogumik lae alla SIIT

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid