Kiusamisvaba liikumisõpetus

Mis on kiusamine ja mis seda pole? Kuidas õpetajana kiusuolukordi lahendada ja ennetada? Millised on ohukohad liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnis? Videoloengutega, mille on koostanud psühholoog ja Kiusamisvaba Kooli eestvedaja Kristiina Treial aitab selles selgust tuua.

Loe rohkem: https://liikumisopetus.ee/kiusamisvaba-liikumisopetus/

“Kiusamise märkamine”

“Kiusamise vähendamine”

“Kiusamisse sekkumine”

“Kiusamise vähendamine”

“Kiusamine liikumisõpetuses”

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid