Kahevõitluslikud mängud ja harjutused

Kahevõitluslikud mängud ja harjutused keha jõu ja osavuse arendamiseks. Judo treeningutel kasutatavad mängud ja harjutused aitavad lastel areneda mitmekülgselt ja annavad hea baasoskuste taseme, mida saab tulevikus rakendada kõikide erinevate spordialade harrastamiseks. Läbi harjutusvara õpivad lapsed kaaslastega arvestama ja neist lugu pidama. Judo on mõeldud kõigile! Järgnevalt saad tutvuda erinevate judo mängude ja harjutustega, kus on kasutusel erinevaid tuttavaid akrobaatilisi elemente nagu tirelid ja kätelseis.

Sisukord:

🤸 Jõuharjutused paarilisega

🤸 Judo mängud

🤸Judo mängud vahendiga

🤸Judo mängud paarilisega

🤸 Edasiliikumisharjutused

🤸 Akrobaatika harjutused Judo näitel

🤸 Paarilisega liikumisvõtted

🤸 Paarilisega kukkumised Judo näitel

🤸 Tasakaaluharjutused


Jõuharjutused paarilisega

Judo mängud

Judo mängud vahendiga

Judo mängud paarilisega

Edasiliikumisharjutused

Akrobaatika harjutused Judo näitel

Paarilisega liikumisvõtted

Paarilisega kukkumised Judo näitel

Tasakaaluharjutused

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid