FiTeensi e-raamat

FiTeensi e-raamat: Tervisega seotud käitumiste edendamine hariduslikus kontekstis

Materjal sisaldab liikumisõpetuse õpetajatele mõeldud ideid, praktikaid ja näiteid õpilaste kaasamisest õppetöösse seoses erinevate tervisega seotud võtmekäitumistega (kehaline aktiivsus, piisav uni, mõõdukas ekraaniaeg, alkoholi ja tubaka tarbimine ning tervislik toitumine

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid