Eesti lipp olümpiarõngaste kohal

Käesolev raamat heidab pilgu Eesti Olümpiakomitee tegevusele ja olümpialiikumisele Eestis läbi aastakümnete, tehes seda pealtnägija silme läbi. Autor – ajakirjanik ja sporditegelane Gunnar Paal – on olnud aastakümneid olümpialiikumisega seotud, tegutsedes pikki aastaid Eesti Olümpiakomitee peasekretärina ning olles tänaseni selle organisatsiooni liige.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid