Ashtanga jooga: vaimne ja kehaline tasakaal

Ashtanga jooga videod on ülesehitatud nii, et kõikidel on võimalus õppida ABC-st joogaharjutusi. Võimalus on valida lihtsamate ja raskemate variantide vahel. Videod sobivad kasutamiseks nii tunnis kui ka kodus.

Sisukord:

🧘🏼‍♀️ päikesetervitus A – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A – põhivariant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B – põhivariant

🧘🏼‍♀️hingamine joogaharjutust tehes

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A hingamisega – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A hingamisega – põhivariant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B hingamisega – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B hingamisega – põhivariant

🧘🏼‍♀️seisuasendid – lihtsam variant

🧘🏼‍♀️seisuasendid – põhivariant

🧘🏼‍♀️tasakaaluasendid – lihtsam variant

🧘🏼‍♀️tasakaaluasendid – põhivariant

🧘🏼‍♀️ jooga – ettepainutused isteasendites

🧘🏼‍♀️ettehüppe tehnika

🧘🏼‍♀️ettehüpe

🧘🏼‍♀️tahahüppe tehnika

🧘🏼‍♀️ettevalmistus peapealseisuks

🧘🏼‍♀️peapealseis

🧘🏼‍♀️sild

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga lõpuasendid

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga juhendatud lõpulõdvestus

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga juhendatud tund


päikesetervitus A – lihtne variant

päikesetervitus A – põhivariant

päikesetervitus B – lihtne variant

päikesetervitus B – põhivariant

hingamine joogaharjutust tehes

päikesetervitus A hingamisega – lihtne variant

päikesetervitus A hingamisega – põhivariant

päikesetervitus B hingamisega – lihtne variant

päikesetervitus B hingamisega – põhivariant

seisuasendid – lihtsam variant

seisuasendid – põhivariant

tasakaaluasendid – lihtsam variant

tasakaaluasendid – põhivariant

 jooga – ettepainutused isteasendites

ettehüppe tehnika

ettehüpe

tahahüppe tehnika

ettevalmistus peapealseisuks

peapealseis

sild

Ashtanga jooga lõpuasendid

Ashtanga jooga juhendatud lõpulõdvestus

Ashtanga jooga juhendatud tund

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid