Avaleht Materjalid Suhtluspädevus

Suhtluspädevus

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Tasemekaart

Tasemekaardi videomaterjal: https://docs.google.com/presentation/d/1mAbD5KYQnDbAjmwOTCpNnDiDPnP3M33O/edit?usp=sharing&ouid=105479066636134902882&rtpof=true&sd=true

Tunnikava III kooliaste

Näidiskava kirjeldus, III kooliaste

Kiirus

Kiiruse peale hüppamine

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Liikumismängu väljamõtlemine toetab laste loovust ja rõõmu enda loodud mängu mängimisest.

Mis on kiusamine ja mis seda pole? Kuidas õpetajana kiusuolukordi lahendada ja ennetada? Millised on ohukohad liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnis? Videoloengutega, mille on koostanud psühholoog ja Kiusamisvaba Kooli eestvedaja Kristiina Treial aitab selles selgust tuua.

Loe rohkem: https://liikumisopetus.ee/kiusamisvaba-liikumisopetus/

“Kiusamise märkamine”

“Kiusamise vähendamine”

“Kiusamisse sekkumine”

“Kiusamise vähendamine”

“Kiusamine liikumisõpetuses”

Järgnevalt on toodud valik mänge mille kaudu õpetada lastele kehatunnetust, rütmis ja ruumis liikumist.

Sisukord:

Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid


Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid

Harjutused kehakontrollioskuse arendamiseks. Paaristegevus toob juurde emotsionaalsust ja koostööd.

Sisukord:

Tasakaalu hoidmine paarilisega

Tasakaalu hoidmine jalgadega

Paarilise tõstmised kätest

Paarilise tõstmised puusast

Londoni buss

Rullimine liblika asendis

Rullimine üle üksteise

Kitsehüpe üle paarilise


Tasakaalu hoidmine paarilisega

Tasakaalu hoidmine jalgadega

Paarilise tõstmised kätest

Paarilise tõstmised puusast

Londoni buss

Rullimine liblika asendis

Rullimine üle üksteise

Kitsehüpe üle paarilise

Jooga paarisharjutuste postri abil saab suunata õpilasi katsetama koostöiselt erinevate joogaharjutustega. Harjutused aitavad arendada kehalisi võimeid, tutvust teha joogaga ja õppida tunnetama enda keha ja emotsioone.

Lae alla SIIT

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid