Avaleht Materjalid Õpipädevus

Õpipädevus

Tauri Vahesaar slackline maailmameister õpetab tasakaalu. Treeningtund algajatele:

Sisukord:

Maas erinevates asendites tasakaaluharjutused

Liini tunnetusharjutus: naudi liinil võnkumist

Liini tunnetusharjutus: tagant üleasted

Liinil kõnd treeneri või sõbra abil (võtke paaridesse)

Rätsepaiste õppimine abinööridega

Drop knee asendi õpe

Lindil kükkisasendisse minek, püsimine ja tõusmine

Lindil seliliasendis tasakaaluõpe

Õige jalaasendiga liinil kohapeal ja edasi-tagasi hüpped (abinööridega)

Jalavahetusega hüpe, 180 kraadi pöördega hüpe (abinööridega)

Koreograafia liinil ettenäidatud hüpetega

Abinööridega koos paarilisega liinil kõndimine

Jõua abinöörideni!

Ühel jala tasakaaluhoidmise võistlus ”Kes suudab kauem?”

Kes suudab kauem ? (abinööridega treeneri juhendamisel)


Maas erinevates asendites tasakaaluharjutused

Liini tunnetusharjutus: naudi liinil võnkumist

Liini tunnetusharjutus: tagant üleasted

Liinil kõnd treeneri või sõbra abil (võtke paaridesse)

Rätsepaiste õppimine abinööridega

Drop knee asendi õpe

Lindil kükkisasendisse minek, püsimine ja tõusmine

Lindil seliliasendis tasakaaluõpe

Õige jalaasendiga liinil kohapeal ja edasi-tagasi hüpped (abinööridega)

Jalavahetusega hüpe, 180 kraadi pöördega hüpe (abinööridega)

Koreograafia liinil ettenäidatud hüpetega

Abinööridega koos paarilisega liinil kõndimine

Jõua abinöörideni!

Ühel jala tasakaaluhoidmise võistlus ”Kes suudab kauem?”

Kes suudab kauem ? (abinööridega treeneri juhendamisel)

FiTeensi e-raamat: Tervisega seotud käitumiste edendamine hariduslikus kontekstis

Materjal sisaldab liikumisõpetuse õpetajatele mõeldud ideid, praktikaid ja näiteid õpilaste kaasamisest õppetöösse seoses erinevate tervisega seotud võtmekäitumistega (kehaline aktiivsus, piisav uni, mõõdukas ekraaniaeg, alkoholi ja tubaka tarbimine ning tervislik toitumine

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Meeskondlik hüppamine

Meeskondlik hüppamine on hea viis meeskonnatöö arendamiseks ning erinevate oskuste omandamiseks (suhtlemisoskus, teineteistega arvestamine, ühise eesmärgi seadmine ning saavutamine ühtse tiimina, rütmitunnetus jne). Läbi emotsionaalse tegevuse arendatakse kiiruslikku vastupidavust ja koordinatsiooni.

Ideid meeskondlikuks hüppamiseks leiab lisaks sisuplokist “Meeskondlik kiirus”, kui jätta välja ajaline faktor.

Näide:

1) Klass tuleb jaotada 2-3 rühmaks. Igal rühmal on oma hoonöör. Rühma ülesandeks on selgitada välja mitu hüppajat suudab üheskoos hoonööri sees hüpata, jälgides reeglit, et hüppama võib iga tiiru järel tulla vaid üks hüppaja. Võidab rühm, kes suudab järjest sooritada enim hüppeid ilma tagerdumata.

2) Klass tuleb jaotada 2-3 rühmaks. Igal rühmal on oma hoonöör. Rühma ülesandeks on selgitada välja mitu hüppajat suudab hüpata/teha hüpise üle hoonööri ja joosta välja ilma sellesse takerdumata. Oluline on järgida reeglit, et vahele ei tohi jääda ühtegi tühja (hüppajata) hoonööri tiirutust. Võidab rühm, kelle hoonöörist hüppab järjest üle enim hüppajaid.

3) Hoonööriga jooksumäng “Numbrimäng” – 2 õpilast seisavad hoonööriga platsil (üksteisest nii kaugel, et hoonööri keskkoht puudutab maad) keerutavad hoonööri …

a) nii, et õpilased jooksevad alt läbi,

b) hüppavad üle,

… ülejäänud õpilased seisavad kolonnis hoonööri taga ca 3-4 m kaugusel. Õpetaja nimetab numbri ja nii mitu õpilast peavad koos vastavalt kas alt läbi jooksma või üle hüppama. Keerutajaid vahetatakse, keerutatakse vastavalt hüppajate võimekusele – mida võimekamad, seda kiiremini võib hüpits käia. Mida rohkem koos hüppajaid/ jooksjaid, seda aeglasemalt.

NB! Oluline on rõhutada, et takerdumise korral peab keerutaja hoonöörist lahti laskma, et vältida võimalikke traumasid.

Paarisharjutused ühe hüppenööriga

Paarisharjutuste puhul jagavad hüppajad ühte hüppenööri. Paaridesse võtmine võib toimuda vastavalt oskustele, rütmitunnetusele, sõprusele/meeldivusele, töökusele jne. Hüpete harjutamisel tuleb vahetada kätt (hüppajate asetust), et arendada mõlema poole/käe tööd. Üheaegseks alustamiseks võib kasutada lauset: “Üks, kaks, valmis, läks!”

Õpiväljundid:

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Paarisharjutused ühe hüppenööriga

Meeskondlik kiirus (koordinatsioon ja kiiruslik vastupidavus)

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Hüpitshüplemise võistluse korraldamise juhend

Abimees võistluse korraldajale võistluse korraldamiseks

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Tasemekaart

Tasemekaardi videomaterjal: https://docs.google.com/presentation/d/1mAbD5KYQnDbAjmwOTCpNnDiDPnP3M33O/edit?usp=sharing&ouid=105479066636134902882&rtpof=true&sd=true

Tunnikava III kooliaste

Näidiskava kirjeldus, III kooliaste

Kiirus

Kiiruse peale hüppamine

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Kahevõitluslikud mängud ja harjutused keha jõu ja osavuse arendamiseks. Judo treeningutel kasutatavad mängud ja harjutused aitavad lastel areneda mitmekülgselt ja annavad hea baasoskuste taseme, mida saab tulevikus rakendada kõikide erinevate spordialade harrastamiseks. Läbi harjutusvara õpivad lapsed kaaslastega arvestama ja neist lugu pidama. Judo on mõeldud kõigile! Järgnevalt saad tutvuda erinevate judo mängude ja harjutustega, kus on kasutusel erinevaid tuttavaid akrobaatilisi elemente nagu tirelid ja kätelseis.

Sisukord:

🤸 Jõuharjutused paarilisega

🤸 Judo mängud

🤸Judo mängud vahendiga

🤸Judo mängud paarilisega

🤸 Edasiliikumisharjutused

🤸 Akrobaatika harjutused Judo näitel

🤸 Paarilisega liikumisvõtted

🤸 Paarilisega kukkumised Judo näitel

🤸 Tasakaaluharjutused


Jõuharjutused paarilisega

Judo mängud

Judo mängud vahendiga

Judo mängud paarilisega

Edasiliikumisharjutused

Akrobaatika harjutused Judo näitel

Paarilisega liikumisvõtted

Paarilisega kukkumised Judo näitel

Tasakaaluharjutused

Rulluisutamise õppimine aitab arendada mitmeid erinevaid füüsilisi ja vaimseid oskusi. Rulluisutamine nõuab head tasakaalutunnet ja stabiilsust. Rulluisutamine on suurepärane viis treenida jalalihaseid, tuharaid ja südame-veresoonkonda. See tugevdab keha ja suurendab vastupidavust. Edu rulluisutamisel toob kaasa suurema enesekindluse ja usalduse oma keha vastu, mis võib kanduda ka teistesse eluvaldkondadesse. Rulluisutamine sobib erineva vanusega noortele ja täiskasvanutele. Järgnevalt on toodud 13 õppevideo, mille abil on õpetajatel võimalik õpetada rulluisutamist liikumisõpetuse tundides.

Sisukord:

🛼Rulluisutaja varustuse kirjeldus

🛼Õppija julgestamine rulluisutamisel

🛼Juurdeviivad harjutused rulluiskudel

🛼Seismisoskus rulluiskudel

🛼Püsti tõusmisoskus rulluiskudel

🛼Pidurdamisoskus rulluiskudel

🛼Rulluisutamise osavus ja tasakaaluharjutused

🛼Rulluisutamise hüppeharjutused

🛼Selg ees sõit rulluiskudel

🛼Mängud rulluiskudel

🛼Mängud rulluiskudel vahendiga

🛼Rulluisutamisoskus edasijõudnutele


Rulluisutaja varustuse kirjeldus

Õppija julgestamine rulluisutamisel

Juurdeviivad harjutused rulluiskudel

Seismisoskus rulluiskudel

Püsti tõusmisoskus rulluiskudel

Pidurdamisoskus rulluiskudel

Rulluisutamise osavus ja tasakaaluharjutused

Rulluisutamise hüppeharjutused

Selg ees sõit rulluiskudel

Mängud rulluiskudel

Mängud rulluiskudel vahendiga

Rulluisutamisoskus edasijõudnutele

Liikumis- või treeningpäeviku pidamine aitab õpilasel süsteemselt planeerida enda igapäeva liikumistegevusi ja teha kokkuvõtteid, kuidas on läinud. Oluline, et õpilane õpivad eesmärkide seadmist nii, et need oleksid reaalsed.

Õpilane saab erinevate oskustega seotud kehaliste võimete harjutuste kaudu arendada enda kehalisi võimeid ja mõõta südamelöögisagedust tegevus järgselt.

Kehalise aktiivsuse püramiid aitab õpilasel kaardistada enda igapäevaseid liikumistegevusi ja nende toimet kehalistele võimetele.

Liikumismängu väljamõtlemine toetab laste loovust ja rõõmu enda loodud mängu mängimisest.

Kehalise tegevuse takistuste mõtestamise eesmärk on viia sisse väikseid muutuseid igapäevase kehalise aktiivsuse tõstmiseks.

Õpilane saab koordinatsiooniharjutusi teha kodus või tunnis. Oluline, et tal oleks selle omandamiseks aega.

Enda liikumisplaani koostamine toetab õpilast enda igapäevase kehalise aktiivsuse mõtestamisel ja planeerimisel.

Tööleht toetab õpilast enda kehalise tegevuse kaardistamisel.

Toitumise ja liikumise õpetajaraamat on valminud Tervise Arengu Instituudi eesvedamisel mitmete ekspertide koostöös eesmärgiga toetada õpetajaid toitumise ja liikumise teemade käsitlemisel.

Ashtanga jooga videod on ülesehitatud nii, et kõikidel on võimalus õppida ABC-st joogaharjutusi. Võimalus on valida lihtsamate ja raskemate variantide vahel. Videod sobivad kasutamiseks nii tunnis kui ka kodus.

Sisukord:

🧘🏼‍♀️ päikesetervitus A – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A – põhivariant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B – põhivariant

🧘🏼‍♀️hingamine joogaharjutust tehes

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A hingamisega – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus A hingamisega – põhivariant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B hingamisega – lihtne variant

🧘🏼‍♀️päikesetervitus B hingamisega – põhivariant

🧘🏼‍♀️seisuasendid – lihtsam variant

🧘🏼‍♀️seisuasendid – põhivariant

🧘🏼‍♀️tasakaaluasendid – lihtsam variant

🧘🏼‍♀️tasakaaluasendid – põhivariant

🧘🏼‍♀️ jooga – ettepainutused isteasendites

🧘🏼‍♀️ettehüppe tehnika

🧘🏼‍♀️ettehüpe

🧘🏼‍♀️tahahüppe tehnika

🧘🏼‍♀️ettevalmistus peapealseisuks

🧘🏼‍♀️peapealseis

🧘🏼‍♀️sild

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga lõpuasendid

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga juhendatud lõpulõdvestus

🧘🏼‍♀️Ashtanga jooga juhendatud tund


päikesetervitus A – lihtne variant

päikesetervitus A – põhivariant

päikesetervitus B – lihtne variant

päikesetervitus B – põhivariant

hingamine joogaharjutust tehes

päikesetervitus A hingamisega – lihtne variant

päikesetervitus A hingamisega – põhivariant

päikesetervitus B hingamisega – lihtne variant

päikesetervitus B hingamisega – põhivariant

seisuasendid – lihtsam variant

seisuasendid – põhivariant

tasakaaluasendid – lihtsam variant

tasakaaluasendid – põhivariant

 jooga – ettepainutused isteasendites

ettehüppe tehnika

ettehüpe

tahahüppe tehnika

ettevalmistus peapealseisuks

peapealseis

sild

Ashtanga jooga lõpuasendid

Ashtanga jooga juhendatud lõpulõdvestus

Ashtanga jooga juhendatud tund

Shindo venitusharjutused sobivad hästi kasutamiseks tunni lõpetavas osas või iseseisvalt kodus. Järgnevalt leiad sissejuhatuse ja kuus erinevat harjutust erinevate videodena. Viimases videos on kuuest venitusest koosnev harjutus.

Shindo venitusharjutused – sissejuhatus

Shindo venitusharjutus 1

Shindo venitusharjutus 2

Shindo venitusharjutus 3

Shindo venitusharjutus 4

Shindo venitusharjutus 5

Shindo venitusharjutus 6

Shindo venitusharjutused 1-6

Harjutused pallidega koos paarilisega. Harjutused aitavad omandada palli viskamise-, püüdmise-, ja põrgatamiseoskust. Sobivad kasutada nii liikumisõpetuse tunnis kui ka kodus harjutamiseks.

Sisukord:

🏀põrge paarilisele jala alt

🏀vise jala alt paarilisele

🏀põrge paarilisele jala alt hüppega

🏀põrge paarilisele, selja tagant jooks

🏀põrked jalgade all, jooks

🏀kahe palliga põrgatamine

🏀jalgadega põrgatamine

🏀vikerkaare vise

🏀tegevus põrgatamise rütmis

🏀vise seina vastu ja hüpe üle palli


Põrge paarilisele jala alt

Vise jala alt paarilisele

Põrge paarilisele jala alt hüppega

Põrge paarilisele, selja tagant jooks

Põrked jalgade all, jooks

Kahe palliga põrgatamine

Jalgadega põrgatamine

Vikerkaare vise

Tegevus põrgatamise rütmis

Vise seina vastu ja hüpe üle palli

Individuaalsed harjutused pallidega, mis aitavad omandada palli viskamise-, püüdmise-, ja põrgatamiseoskust. Sobivad kasutada nii liikumisõpetuse tunnis kui ka kodus harjutamiseks.

Sisukord:

🏀 põrgatamine küünarnukkidega

🏀 põrkava palli löömine põlvega

🏀 kaarvise selja tagant üles

🏀 palli põrgatamise tehnika

🏀 kaarvise kõrvalt

🏀 kaarvise tagant

🏀 põrgatamine käteringidega

🏀 palli löömine põlvega

🏀  palli viskamise ja püüdmise tehnika

🏀 palli viskamine ja andmine käest kätte

🏀 põrgatamine ristsammude ja käteringidega

🏀 vise ülespõrkega selja taga

🏀 põrgatamine pöiaga

🏀 põrgatamine istudes; kombinatsioon

🏀 põrgatamise ja galoppsammude kombinatsioon

🏀 kahe palli põrgatamine

🏀 põrgatamise ja käteringide kombinatsioon

🏀 põrgatamine istumisasendites ühe palliga

🏀 kahe käega palli viskamine ja püüdmine

🏀 järjestikune viskamine kordamööda mõlema käega

🏀 vise eest üles

🏀 põrgatamine istumisasendites kahe palliga


Põrgatamine küünarnukkidega

Põrkava palli löömine põlvega

Kaarvise selja tagant üles

Palli põrgatamise tehnika

Kaarvise kõrvalt

Kaarvise tagant

Põrgatamine käteringidega

Palli löömine põlvega

 Palli viskamise ja püüdmise tehnika

Palli viskamine ja andmine käest kätte

Põrgatamine ristsammude ja käteringidega

Vise ülespõrkega selja taga

Põrgatamine pöiaga

Põrgatamine istudes; kombinatsioon

Põrgatamise ja galoppsammude kombinatsioon

Kahe palli põrgatamine

Põrgatamise ja käteringide kombinatsioon

Põrgatamine istumisasendites ühe palliga

Kahe käega palli viskamine ja püüdmine

Järjestikune viskamine kordamööda mõlema käega

Vise eest üles

Põrgatamine istumisasendites kahe palliga

Kogumikku on valitud mängud, mis sobivad mängimiseks lastele alates viiendast eluaastast. Nende mängude kaudu soovijad koostajad innustada lapsi koos mängima Materjal on koostatud Tallinna Keskkonnaametis EL Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum – COBWEB“ raames.

Tasakaaluharjutuste töölehel toodud harjutused liiguvad kergemalt raskemale. Nende kaudu saab arendada tasakaalu seismisel ja liikumisel. Töölehte saab tunnis anda õpilastele näiteks jaamades iseseisvaks harjutamiseks nii, et õpetaja käib saalis ringi ja vajadusel juhendab.

Loovtantsu eesmärgiks on õpetada erinevate tantsuelementide kaudu tundma oma keha ning selle liikumisvõimalusi. Lastele tuleb anda võimalus katsetada ja proovida.

Sisukord:

🕺tantsuelemendid aeg ja kiirus

💃tantsuelemendid aeg ja rütm

🕺tantsuelemendid aeg ja rütm paarilisega või grupis

💃tantsuelemendid aeg ja koht

🕺tantsuelemendid ruum ja tasand

💃tantsuelemendid ruum ja suurus

🕺tantsuelemendid ruum ja keha suund

💃tantsuelemendid ruum ja ruumi suund

🕺tantsuelemendid ruum ja teekond

💃tantsuelemendid ruum ja fookus

🕺tantsuelemendid ruum ja liikluse suunaja

💃tantsuelement jõud- terav ja pehme energia

🕺tantsuelement jõud- raske ja kerge kaal

💃tantsuelement jõud- hoog- vaba ja piiratud liikumine

🕺tantsuelement jõud- hoog- vaba ja piiratud liikumine paarilisega

💃tantsuelement keha- välimised kehaosad

🕺tantsuelement keha- mittelokomotoorsed ja lokomotoorsed liikumised

💃tantsuelement keha- kujud

🕺tantsuelement keha- tasakaalus püsimine

💃tantsuelement keha- tasakaalust väljas

🕺tantsuelement ruum-koht


tantsuelemendid aeg ja kiirus

tantsuelemendid aeg ja rütm

tantsuelemendid aeg ja rütm paarilisega või grupis

tantsuelemendid aeg ja koht

tantsuelemendid ruum ja tasand

tantsuelemendid ruum ja suurus

tantsuelemendid ruum ja keha suund

tantsuelemendid ruum ja ruumi suund

tantsuelemendid ruum ja teekond

tantsuelemendid ruum ja fookus

tantsuelemendid ruum ja liikluse suunaja

tantsuelement jõud- terav ja pehme energia

tantsuelement jõud- raske ja kerge kaal

tantsuelement jõud- hoog- vaba ja piiratud liikumine

tantsuelement jõud- hoog- vaba ja piiratud liikumine paarilisega

tantsuelement keha- välimised kehaosad

tantsuelement keha- mittelokomotoorsed ja lokomotoorsed liikumised

tantsuelement keha- kujud

tantsuelement keha- tasakaalus püsimine

tantsuelement keha- tasakaalust väljas

tantsuelement ruum-koht

Järgnevalt on toodud valik mänge mille kaudu õpetada lastele kehatunnetust, rütmis ja ruumis liikumist.

Sisukord:

Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid


Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid

Tantsuoskuse videos on näidatud võimalused liikumisõpetuse tunnis õppida ja arendada kaasaegse tantsu põrandatehnikaid.

Harjutused kehakontrollioskuse arendamiseks. Paaristegevus toob juurde emotsionaalsust ja koostööd.

Sisukord:

Tasakaalu hoidmine paarilisega

Tasakaalu hoidmine jalgadega

Paarilise tõstmised kätest

Paarilise tõstmised puusast

Londoni buss

Rullimine liblika asendis

Rullimine üle üksteise

Kitsehüpe üle paarilise


Tasakaalu hoidmine paarilisega

Tasakaalu hoidmine jalgadega

Paarilise tõstmised kätest

Paarilise tõstmised puusast

Londoni buss

Rullimine liblika asendis

Rullimine üle üksteise

Kitsehüpe üle paarilise

Käesolev raamat heidab pilgu Eesti Olümpiakomitee tegevusele ja olümpialiikumisele Eestis läbi aastakümnete, tehes seda pealtnägija silme läbi. Autor – ajakirjanik ja sporditegelane Gunnar Paal – on olnud aastakümneid olümpialiikumisega seotud, tegutsedes pikki aastaid Eesti Olümpiakomitee peasekretärina ning olles tänaseni selle organisatsiooni liige.

Parkuur hõlmab endas erinevate takistuste ületamist sellisel moel nagu harrastaja ette kujutab, eesmärgil teha seda võimalikult kiirelt ja tõhusalt. Olenevalt teekonnast, on vaja erinevaid kehalisi võimeid nagu näiteks tasakaal, jõud, ja vastupidavus, aga ka kognitiivseid oskusi nagu loovus ja probleemilahendusoskus. Õppevideod on abiks erinevate parkuurielementide õpetamisel ja õppimisel.

Õppevideod parkuurilementide õppimiseks

maandumised ja täpsushüpped

monkey vault

rull parkuuris

step vault

wallrun

maandumised ja täpsushüpped

monkey vault

rull parkuuris

step vault

wallrun

Materjalis esitatud ülemaailmsed suunised võimaldavad riikidel kujundada tõenduspõhist tervisepoliitikat.

Lapse hea tervise ja normaalse arengu tagamiseks on oluline jälgida imiku ja väikelapse ööpäevase kehalise aktiivsuse ning uneaja soovitusi.

Lapse hea tervise ja normaalse arengu tagamiseks on oluline jälgida imiku ja väikelapse ööpäevase kehalise aktiivsuse ning uneaja soovitusi.

Käesolev olümpiateatmik pakub huvilistele värskeimate teadmiste põhjal koostatud sissejuhatavat ülevaadet olümpiamängude ajaloost, olümpialiikumise toimimise aluspõhimõtetest ning hariduslikust tähendusest, samuti olümpiaväärtustest ja -sümboolikast.

Koostajad: Kalle Voolaid, Rait Männik, Urmet Paloveer

Toimetaja: Kalle Voolaid Fotod: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Olümpiaakadeemia, The Olympic Multimedia Library

Eriline tänu: Priit Kaasik, Merike Kull, Leelo Paju, Revo Raudjärv, Reele Remmelkoor, Neinar Seli, Liis Tähiste, Mehis Viru

Kujundus ja küljendus: Kalle Müller Trükk: Librix Print ISSN 2806-1381 © Kalle Voolaid, Rait Männik, Eesti Olümpiaakadeemia Eesti Olümpiaakadeemia 2022

Toetajad: Estiko AS, Eesti Kultuurkapital, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Tantsuoskuse videos on näidatud hip hopi põhisammud, mida on video järgi kerge õppida ja harjutada. Sobib kasutamiseks nii liikumisõpetuse tunnis, kodus iseseisva ülesandena kui ka ainetunnis liikumispausina.

Harjutused pallidega kolmikutes. Harjutused aitavad omandada palli viskamise-, püüdmise-, ja põrgatamiseoskust. Sobivad kasutada nii liikumisõpetuse tunnis kui ka kodus harjutamiseks.

Video juhistena on loodud 8 harjutust:

vise seina vastu ja hüpe üle palli

hüpe üle põrkava palli

vise üles ja põrkava palli püüdmine

ristiistes põrgatamine

rististes põrgatamine plaksuga

rististes põrgatamine rütmis ja plaksuga

rististes põrgatamine rütmi muutusega

rististes põrgatamise kombinatsioon


1 – vise seina vastu ja hüpe üle palli

2 – hüpe üle põrkava palli

3 – vise üles ja põrkava palli püüdmine

4 – ristiistes põrgatamine

5 – rististes põrgatamine plaksuga

6 – rististes põrgatamine rütmis ja plaksuga

7 – rististes põrgatamine rütmi muutusega

8 – rististes põrgatamise kombinatsioon

Liikumismäng, mida sobib mängida õues puudega alal või võimlas koonustega.

Lae alla SIIT

Liikumismäng, mida sobib mängida õues lagedal ala või võimlas.

Lae alla SIIT

Orienteerumisoskuse omandamine on elulise tähtsusega ja see on toodud välja ka liikumisõpetuse ainekavas. Oskus leida teed ning teada oma asukohta erinevas keskkonas on midagi sellist, mis annab inimesele kindlustunde ja tõstab nende enesehinnangut. Käesoleva raamat toetab õpetajaid, treenereid, lapsevanemaid orienteerumisoskuse õpetamisel ja õpilast selle omandamisel.

Harjutused lastejooga postril võimaldavad õpilastel katsetada erinevate joogaharjutustega. Harjutused aitavad arendada kehalisi võimeid, tutvust teha joogaga ja õppida tunnetama enda keha ja emotsioone.

Lae alla SIIT

Harjutused lastejooga postril võimaldavad õpilastel katsetada erinevate joogaharjutustega. Harjutused aitavad arendada kehalisi võimeid, tutvust teha joogaga ja õppida tunnetama enda keha ja emotsioone.

Lae alla SIIT

Jooga paarisharjutuste postri abil saab suunata õpilasi katsetama koostöiselt erinevate joogaharjutustega. Harjutused aitavad arendada kehalisi võimeid, tutvust teha joogaga ja õppida tunnetama enda keha ja emotsioone.

Lae alla SIIT

Materjal toetab õpilasi teadlikul kehaliste võimete arendamise teel. Selle kaudu ta õpib, millised kehalised võimed on olemas, miks on kehaline võimekus oluline, kuidas neid mõõta ja arendada.

Individuaalsed harjutused palliga, mis aitavad omandada palli põrgatamisoskust. Sobivad nii liikumisõpetuse tundi kui ka kodus harjutamiseks.

Mäng sobib õpilastele kehaliste võimete arendamiseks nii kodus kui ka koolis. Mängu iseseisvaks mängimiseks on oluline, et õpilased oleksid varem mängus olevate harjutustega kokku puutunud ja oskaksid neid õigesti sooritada.

Borgi skaala lae alla SIIT

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid