Avaleht Materjalid Matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia-alane pädevus

Matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia-alane pädevus

Õpilane saab erinevate oskustega seotud kehaliste võimete harjutuste kaudu arendada enda kehalisi võimeid ja mõõta südamelöögisagedust tegevus järgselt.

Kehalise aktiivsuse püramiid aitab õpilasel kaardistada enda igapäevaseid liikumistegevusi ja nende toimet kehalistele võimetele.

Tööleht toetab õpilast enda kehalise tegevuse kaardistamisel.

Tööleht sobib täitmiseks nii lapsevanemale kui ka lapsele enda kehalise aktiivsuse märkimiseks.

Materjal toetab õpilasi teadlikul kehaliste võimete arendamise teel. Selle kaudu ta õpib, millised kehalised võimed on olemas, miks on kehaline võimekus oluline, kuidas neid mõõta ja arendada.

Mäng sobib õpilastele kehaliste võimete arendamiseks nii kodus kui ka koolis. Mängu iseseisvaks mängimiseks on oluline, et õpilased oleksid varem mängus olevate harjutustega kokku puutunud ja oskaksid neid õigesti sooritada.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid