Avaleht Materjalid Kultuuri- ja väärtuspädevus

Kultuuri- ja väärtuspädevus

Tauri Vahesaar slackline maailmameister õpetab tasakaalu. Treeningtund algajatele:

Sisukord:

Maas erinevates asendites tasakaaluharjutused

Liini tunnetusharjutus: naudi liinil võnkumist

Liini tunnetusharjutus: tagant üleasted

Liinil kõnd treeneri või sõbra abil (võtke paaridesse)

Rätsepaiste õppimine abinööridega

Drop knee asendi õpe

Lindil kükkisasendisse minek, püsimine ja tõusmine

Lindil seliliasendis tasakaaluõpe

Õige jalaasendiga liinil kohapeal ja edasi-tagasi hüpped (abinööridega)

Jalavahetusega hüpe, 180 kraadi pöördega hüpe (abinööridega)

Koreograafia liinil ettenäidatud hüpetega

Abinööridega koos paarilisega liinil kõndimine

Jõua abinöörideni!

Ühel jala tasakaaluhoidmise võistlus ”Kes suudab kauem?”

Kes suudab kauem ? (abinööridega treeneri juhendamisel)


Maas erinevates asendites tasakaaluharjutused

Liini tunnetusharjutus: naudi liinil võnkumist

Liini tunnetusharjutus: tagant üleasted

Liinil kõnd treeneri või sõbra abil (võtke paaridesse)

Rätsepaiste õppimine abinööridega

Drop knee asendi õpe

Lindil kükkisasendisse minek, püsimine ja tõusmine

Lindil seliliasendis tasakaaluõpe

Õige jalaasendiga liinil kohapeal ja edasi-tagasi hüpped (abinööridega)

Jalavahetusega hüpe, 180 kraadi pöördega hüpe (abinööridega)

Koreograafia liinil ettenäidatud hüpetega

Abinööridega koos paarilisega liinil kõndimine

Jõua abinöörideni!

Ühel jala tasakaaluhoidmise võistlus ”Kes suudab kauem?”

Kes suudab kauem ? (abinööridega treeneri juhendamisel)

Autorid: Sigrit Ustav, Küllike Ustav

Õppematerjal on valminud Liikumisõpetuse ainekava rakendamise toetamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel e-koolitkotti. 

Helifailid hüpitsaharjutuste sooritamiseks:

Kiirus 1 minut

Kiirus 2 minutit

Kiirus 4 x 30 sek

Kiirus 30 sek

Hüpitshüplemise võistluse korraldamise juhend

Abimees võistluse korraldajale võistluse korraldamiseks

Liikumismängu väljamõtlemine toetab laste loovust ja rõõmu enda loodud mängu mängimisest.

Kogumikku on valitud mängud, mis sobivad mängimiseks lastele alates viiendast eluaastast. Nende mängude kaudu soovijad koostajad innustada lapsi koos mängima Materjal on koostatud Tallinna Keskkonnaametis EL Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum – COBWEB“ raames.

Järgnevalt on toodud valik mänge mille kaudu õpetada lastele kehatunnetust, rütmis ja ruumis liikumist.

Sisukord:

Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid


Liikumisviisi kull

Arva ära liigutuse juht

Inimene ja peegel

Inimene ja peegel koos varadusega

Vari paaris

Vari grupis

Skulptuur paaris

Skulptuur grupis

Paber käe peal

Tantsulised piktogrammid

Tantsuoskuse videos on näidatud võimalused liikumisõpetuse tunnis õppida ja arendada kaasaegse tantsu põrandatehnikaid.

Käesolev raamat heidab pilgu Eesti Olümpiakomitee tegevusele ja olümpialiikumisele Eestis läbi aastakümnete, tehes seda pealtnägija silme läbi. Autor – ajakirjanik ja sporditegelane Gunnar Paal – on olnud aastakümneid olümpialiikumisega seotud, tegutsedes pikki aastaid Eesti Olümpiakomitee peasekretärina ning olles tänaseni selle organisatsiooni liige.

Käesolev olümpiateatmik pakub huvilistele värskeimate teadmiste põhjal koostatud sissejuhatavat ülevaadet olümpiamängude ajaloost, olümpialiikumise toimimise aluspõhimõtetest ning hariduslikust tähendusest, samuti olümpiaväärtustest ja -sümboolikast.

Koostajad: Kalle Voolaid, Rait Männik, Urmet Paloveer

Toimetaja: Kalle Voolaid Fotod: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Olümpiaakadeemia, The Olympic Multimedia Library

Eriline tänu: Priit Kaasik, Merike Kull, Leelo Paju, Revo Raudjärv, Reele Remmelkoor, Neinar Seli, Liis Tähiste, Mehis Viru

Kujundus ja küljendus: Kalle Müller Trükk: Librix Print ISSN 2806-1381 © Kalle Voolaid, Rait Männik, Eesti Olümpiaakadeemia Eesti Olümpiaakadeemia 2022

Toetajad: Estiko AS, Eesti Kultuurkapital, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Tantsuoskuse videos on näidatud hip hopi põhisammud, mida on video järgi kerge õppida ja harjutada. Sobib kasutamiseks nii liikumisõpetuse tunnis, kodus iseseisva ülesandena kui ka ainetunnis liikumispausina.

Orienteerumisoskuse omandamine on elulise tähtsusega ja see on toodud välja ka liikumisõpetuse ainekavas. Oskus leida teed ning teada oma asukohta erinevas keskkonas on midagi sellist, mis annab inimesele kindlustunde ja tõstab nende enesehinnangut. Käesoleva raamat toetab õpetajaid, treenereid, lapsevanemaid orienteerumisoskuse õpetamisel ja õpilast selle omandamisel.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid