Avaleht Uudised Liikuma Kutsuvate koolide sügisseminar

Liikuma Kutsuvate koolide sügisseminar

15. novembril toimunud Liikuma Kutsuvate koolide sügisseminaril, mis toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis, oli suures saalis teemaks ka liikumisõpetus. Täpsemalt “Liikumisõpetus ja KOV – kuidas koolipidaja saab toetada liikumisõpetust?”

Esinesid Pille Liblik, Haridusministeeriumist; Age Tamm ja Madis Annus, Tallinna Haridusametist ja Liina Teesalu ja Sigrid Tilk, Muraste Koolist. Sessiooni modereeris Maret Pihu Tartu Ülikooli Liikumislaborist. 

Töötoa tutvustus ütles nii: Kehalise kasvatuse ainekava uueneb liikumisõpetuseks, mille eesmärk on, et iga õpilane saaks huvi ja oskused iseseisvast liikumiseks ja tunneks liikumisest rõõmu. Uue ainekava elluviimiseks vajavad õpetajad ja koolid KOVide tuge, näiteks täiendkoolituste või spordivahendite kujul. Riigi, omavalitsuse ja kooli vaade muutustele.Ettekanne on järelvaadatav siit:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid