Avaleht Uudised 21.03.2023 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel uue liikumisõpetuse ainekava infotund.

21.03.2023 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel uue liikumisõpetuse ainekava infotund.

Infotunnis tutvustavad Tartu Ülikooli lektor Maret Pihu ja Muraste kooli liikumisõpetuse õpetaja Sigrid Tilk peamisi muudatusi ja rakendamise kogemusi.  

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid